wczytywanie

Tutaj przekazujemy ogólnodostępne informacje nt. portali edukacyjnych przygotowanych na czas zawieszenia zajęć. Najlepiej komunikować się z nauczycielami przedmiotowymi przez dziennik elektroniczny. Może się zdarzyć, że dziennik elektroniczny nie działa przez jakiś czas, wtedy najlepiej kontaktować się bezpośrednio przez pocztę elektroniczną lub inne komunikatory, ustalone przez nauczycieli.

MEN - Lekcje zdalne: propozycje lekcji dla wszystkich typów szkół:

MEN - TVP Edukacja: pasmo edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

Mocni w Duchu - Dzieciom: to ogólnodostępny kanał Mocnych w Duchu poświęcony dzieciom, przygotowany z myślą dla rodzin wychowujących w duchu chrześcijańskim:

Zadania z matematyki dla klasy 4 

Zadania dla klasy 4 do środy 27 maja 

Zadania do rozwiązania na 27 maja 2020 r-converted

Zadania do rozwiązania na 27 maja 2020 r

Zadania dla klasy 4 do środy 20 maja

Zadania z wyrażeń dwumianowanych cz 2 do środy 20 maja-converted

Rozwiązanie Zadań z wyrażeń dwumianowanych cz 2 do środy 20 maja

Zadania dla klasy 4 do piątku poniedziałku 11 maja

Wyrażenia dwumianowane Zadania do poniedziałku 11 maja-converted

Rozwiązania zadań z poniedziałku 11 maja

Rozwiązania zadań z poniedziałku 11 maja-converted

Zadania dla klasy 4 do poniedziałku 4 maja

Zadania dla klasy 4 Ułamki dziesiętne-converted

Zadania dla klasy 4 Ułamki dziesiętne

Rozwiązanie zadań da klasy IV ułamki dziesiętne do 4 maja 2020

Rozwiązanie zadań da klasy IV ułamki dziesiętne do 4 maja 2020-converted

Zadania dla klasy 4 do piątku 24 kwietnia

Rozwiązania Zadań - Określanie czasu za pomocą ułamków zwykłych

Zadania - Określanie czasu za pomocą ułamków zwykłych do piątku 24 kwietnia

Zadania - Określanie czasu za pomocą ułamków zwykłych do piątku 24 kwietnia-converted

Zadania dla klasy 4 do 21 kwietnia

Odejmowanie ułamków zwykłych - Zadania do wtorku 21 kwietnia

Odejmowanie ułamków zwykłych - Zadania do wtorku 21 kwietnia-skonwertowany

Rozwiązanie zadań Odejmowanie ułamków - Zadania do wtorku 21 kwietnia

Zadania dla klasy 4 do 14 kwietnia (po Świętach)

Przykładowe rozwiązania zadań dodawanie ułamków do 14 kwietnia

Zadania dla 4A klasy do 14 kwietnia 2020

Zadania dla 4 klasy do soboty 4kwietnia2020r

Ułamki niewłaściwe - zadania kl 4

Rozwiązania zadań z ułamków niewłaściwych

Zadania do 25.03.2020 r.

Zadania z ułamków dla klasy 4

Przykładowe rozwiązania zadań dla klasy 4

Zadania z matematyki dla klasy 5

Zadania do 8 czerwca 

Pole trapezu i pole trójkata - zadania do 8 czerwca-converted

 

Zadania dla klasy 5 do środy 27 maja

Rozwiązania zadań z pola równoległoboku do 27 maja

Zadania z pola równoległoboku i rombu do środy 27 maja-converted

Zadania z pola równoległoboku i rombu do środy 27 maja

Zadania dla klasy V do poniedziałku 11 maja

Zadania z jednostek pól do środy 13 maja klasa 5A-converted

Rozwiązania zadań z pól prostokąta i kwadratu-converted

Zadania dla klasy V do środy 6 maja

Pole prostokata i kwadratu - zadania dla klasy 5

Pole prostokata i kwadratu - zadania dla klasy 5-converted

Rozwiązania zadań z pól prostokąta i kwadratu-converted

Zadania do 28 kwietnia 2020 r. 

Zadania dla 5 klasy z procentów do środy 28 kwietnia-converted

Zadania dla 5 klasy z procentów do środy 28 kwietnia

Zadania do 21 kwietnia 2020 r.

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych do środy 22 kwietnia

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych do środy 22 kwietnia-converted

Zadania do 8.04.2020 r. 

Rozwiązania zadań z dzielenia ułamków dziesiętnych do srody 8 kwietnia

Zadania dla klasy 5 z dzielenia ułamków dziesiętnych do środy 8 kwietnia 2020

Zadania do 1.04.2020 r. 

Przykładowe rozwiązania zadań z dzielenia ułamków dziesiętnych 1 04 2020

Zadania dla klasy 5 Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne do 1 kwietnia

Zadania do 25.03.2020 r.

Rozwiązania zadań z mnożenia ułamków dziesiętnych

Zadania dla 5 klasy mnożenie ułamków dziesiętnych

Przykładowe rozwiązania zadań kl 5

Zadania z matematyki dla klasy 8

Zadania do poniedziałku 8 czerwca

Pole trapezu i pole trójkata - zadania do 8 czerwca-converted

Zadania do 27 maja 

 

Przykładowe rozwiązania części 2 dla klasy 8

Przykładowe rozwiązania zadań klasa 8

Zadania z matematyki dla kasy 8 do 30.03.

Zadania dla klasy 8 część 2

Zadania z matematyki dla klasy 8  -  Część III (test - do soboty 4.04.2020, zadania otwarte - do wtorku 6.04.2020 r.)

Zadania dla klasy 8A część 3

Przykładowe rozwiązania do zadań dla klasy 8A część 3 TEST1

Rozwiązania zadań dla klasy 8 część 3 OTWARTE1

Zadania dla klasy 8 - Część IV - do 15 kwietnia 2020 (Po Świętach) 

Zadania dla klasy 8 część 4

Przykłady rozwiązań zadań część 4 TEST

Zadania dla klasy 8 - Część IV - do 19 kwietnia 2020 godz. 12.00

Zadania dla klasy 8 część 5 TEST do 19 kwietnia

Rozwiązania zadań dla klasy 8 część 5 TEST do 19 kwietnia

Zadania otwarte dla klasy 8 - Część V - do 24 kwietnia 2020 godz. 12.00

Zadania dla klasy 8 część 5 OTWARTE

Rozwiązania zadań dla klasy 8 część 5 OTWARTE

Zadania otwarte dla klasy 8 - TEST 6 - do 29 kwietnia 2020 godz. 12.00

Zadania dla klasy 8 część 6 TEST-converted

Zadania dla klasy 8 część 6 TEST

Rozwiązanie zadań dla klasy 8 część 6 TEST-converted (1)

Zadania dla klasy 8 TEST 7 - do środy 6 maja

Zadania dla klasy 8 TEST 7-converted

Zadania dla klasy 8 TEST 7

Zadania dla klasy 8 - TEST 9 - do niedzieli 10 maja (12.00)

Zadania dla klasy 8A TEST 9-converted

Zadania dla klasy 8A TEST 9

Rozwiązanie Zadania dla klasy 8A TEST 9 1

Zadania dla klasy 8 - TEST 10 - do piątku 15 maja (00.00)

TEST 10 i ZADANIA OTWARTE 10-converted

TEST 10 i ZADANIA OTWARTE 10

Rozwiązanie zadań TEST 10 i ZADANIA OTWARTE 10

Zadania dla klasy 8 - TEST 11 - do piątku godz. 12.00

TEST 11 + Zadania otwarte do czwartku 21 maja-converted

TEST 11 + Zadania otwarte do czwartku 21 maja

Zadania dla klasy 8 - TEST 12 + zadania otwarte (do piątku 29 maja 12.00)

TEST 12 + Zadania otwarte

TEST 12 + Zadania otwarte-converted

Rozwiązania zadań TEST 12

Zadania dla klasy 8 TEST 13 do niedzieli 7 czerwca

Rozwiązanie testu 13:

Rozwiązania TEST 13 + zadania otwarte 2-converted (1)

Zadania TEST 13

TEST 13 + zadania otwarte 2-converted

TEST 13 + zadania otwarte 2

 

Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
do_gory