wczytywanie

Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego
{{strona.dataWpisu}}


 
 
26 października 2019 roku był w naszej szkole dniem wyjątkowym. W grono Uczniów, chcących rozwijać się i zdobywać wiedzę w myśl pedagogiki ignacjańskiej, zostało przyjętych ponad 160 osób. Chór szkolny, wraz ze zgromadzonymi, zaśpiewał Hymn zakończony entuzjastycznymi brawami!!! Prowadzący przedstawili główne założenia kształtujące płaszczyznę współpracy w naszej szkole, wśród których na szczególną uwagę zasługują hasła Cura personalis i Magis:) znane nam już z autopsji... bowiem Ojciec Dyrektor zadeklarował w swym przemówieniu, że bronił nas będzie przed upadkiem, a motywował do rozwoju w byciu dla innych.
 
 
 
 
 
 


 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum
 • Ślubowanie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, Liceum

Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
do_gory