wczytywanie

Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej
{{strona.dataWpisu}}


Dnia 26 września 2019r. o godzinie 16:00 odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Do tej uroczystości przystąpiło 47 uczniów i uczennic, tworzących dwa oddziały Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów, działającej w Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej chwili od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

Tego dnia, od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych, ubrani w świąteczny strój galowy, na głowach odświętne birety, dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani Marta Ogórek, wychowawczyni klasy 1a, powitała gorąco dyrekcję szkoły w osobach o. Dyrektora mgr Pawła Brożyniaka SJ, Jego zastępców, p. mgr Marka Grembkę oraz p. mgr Bartosza Wańczyka, jak również katechetę naszych pierwszaczków, o. Wojciecha Bojanowskiego SJ, jak również rodziców, krewnych, nauczycieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze, którym "oddała głos".

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach, po zakończonej części artystycznej pani Marta w imieniu uczniów zwróciła się do o. Dyrektora o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej.W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, a także wzorując się na tradycji Zakonu Jezuitów pomagać innym i dzielić się z nimi, gdy tylko tego potrzebują. Po złożeniu ślubowania ojciec Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Wrócił tym samym do swoich wspomnień, rozbawiając wszystkich zgromadzonych recytacją słów piosenki, którą zapamiętał ze swojej uroczystości, będąc uczniem klasy pierwszej szkoły podstawowej, za co został nagrodzony brawami wszystkich obecnych. Wychowawcy natomiast wręczyli swoim uczniom okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia oraz wspaniałe tarcze z wizerunkiem patrona szkoły, będące prezentem od o. Dyrektora.

Po zakończonej uroczystości na sali gimnastycznej, wszyscy udaliśmy się do swoich klas, aby uczestniczyć w krótkiej biesiadzie, którą przygotowali rodzice na odświętnie udekorowanych stołach. Tym razem to oni mogli złożyć swoim pociechom serdeczne życzenia, wręczając przy tym słodki upominek, który sprawił pierwszakom wiele radości.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zostanie nam wszystkim w pamięci.

Uczmy się, bawmy i śmiejmy – wszystko na większą Bożą chwałę!

Katarzyna Sztaf


 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa
 • Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Szkoła podstawowa

Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
do_gory