wczytywanie

Zapraszamy do szkoły, która dobrze uczy...

Jezuickie Centrum Edukacji jest zespołem szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Kontynuujemy tradycję szkół jezuickich obecnych na całym świecie już od 450 lat. Posiadamy funkcjonalną bazę lokalową, stołówkę, świetlicę, pracownię komputerową, laboratorium chemiczne, fizyczne, salę gimnastyczną, siłownię, boisko sportowe, czytelnię wraz z biblioteką oraz inne pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce szkolne zgodne z aktualnymi standardami programowymi. Uczymy się, pracujemy i wypoczywamy bezpiecznie (cały budynek szkolny jest monitorowany).

Rekrutacja<br/> do liceum Rekrutacja<br/> do liceum Rekrutacja<br/> do liceum Rekrutacja<br/> do liceum

Znajdziesz u nas bardzo dobre warunki do nauki, rozwiniesz swoje osobiste zainteresowania i korzystając z pomocy życzliwej i profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej zdasz dobrze maturę, dobrze przygotujesz się na studia. Najszerszy wybór przedmiotów rozszerzonych spośród szkół sądeckich.

W ewaluacji problemowej nowego typu przeprowadzonej w styczniu 2014 przez Małopolskie Kuratorium Oświaty nasze liceum uzyskało w obszarze “Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” najwyższą ocenę A..

Informujemy, iż odpłatność za naukę w Liceum i Szkołę Podstawową wynosi 3600 zł rocznie (którą można rozłożyć na 12 miesięcznych wpłat). Dla uczniów z rodzin niezamożnych przewidujemy możliwość stypendium socjalnego. Możliwe jest także uzyskanie stypendium naukowego. Warunki uzyskania stypendium będą ustalane w zależności od zasobów funduszu stypendialnego w danym roku szkolnym.

Dla chłopców pochodzących z odleglejszych miejscowości możliwość zakwaterowania w Bursie Księży Jezuitów.

Wszelkie pytania można kierować na adres bursa@jezuici.pl tel: 606-424-487

Dla uczniów zamiejscowych Jezuickiego Centrum Edukacji obowiązuje pierwszeństwo w przyjęciu do Bursy

 

Sprawdź szczegóły rekrutacji:

Array

Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
do_gory