wczytywanie

Powrót klas I-III do szkoły
{{strona.dataWpisu}}


Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od poniedziałku, 18.01.2021 uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia lekcyjne będą odbywać się według normalnego planu pracy poszczególnych klas. Panie wychowawczynie dostosują przerwy, żeby w miarę możliwości ograniczyć kontakt między uczniami z różnych oddziałów. Obiady będą spożywane o różnych porach w salach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli chcą Państwo, aby dzieci nadal uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, na które zostały zapisane na początku tego roku szkolnego, należy wysłać taką informację przez Dziennik Elektroniczny do pani mgr Moniki Platy, kierownik świetlicy. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy szkolnej będą odbywać się według planu sprzed zamknięcia szkoły, tzn. w miarę możliwości, po zajęciach szkolnych uczniowie pozostaną w swoich salach lub przejdą do sali świetlicy. Jednak ze względu sytuację pandemiczną prosimy, aby Ci z Państwa, którzy mają taką możliwość, odbierali dzieci zaraz po zakończeniu lekcji.

Przypominany, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Cieszymy się, że nasi najmłodsi uczniowie wreszcie mogą wrócić na zajęcia stacjonarne w szkole. Miejmy nadzieję, że jeśli wszyscy będziemy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka) uda się nam utrzymać ten stan jak najdłużej.

 

Bartosz Wańczyk

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego


Kontakt

Jezuickie Centrum Edukacji

ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

NIP  7343199832

REGON  122714280

telefon: 18 449 02 11
telefon - pedagog/psycholog: 18 414 20 34 
telefon: 18 449 02 16
telefon: 517 968 040

e-mail:sekretariat(at)jce.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów

ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

REGON  365457136

konto SP:  88 1240 4748 1111 0010 7361 1591

Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów

ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

REGON  122680569

Niepubliczne Przedszkole "Carissimus"

ul. Karłowicza 1, 33-300 Nowy Sącz

REGON  122669740

do_gory