wczytywanie

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
{{strona.dataWpisu}}


Dnia 17.12.2020 w Ogólnokształcącym Liceum Akademickim Jezuitów odbył się etap szkolny
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Dziękuję Dyrekcji Jezuickiego Centrum Edukacji za
umożliwienie organizacji olimpiady oraz wszelkie przejawy życzliwości i wsparcia. Podziękowania
kieruję również do nauczycieli, którzy poświęcili swój czas w trakcie przygotowania uczniów do tego
etapu olimpiady w szczególności pani mgr Małgorzacie Witek. W pracach komisji znaczącą rolę
odegrali również nasi bibliotekarze pan mgr Marcin Smajdor i mgr Anna Marszałek.
Cieszy mnie zaangażowanie naszych uczniów liceum, którzy ukierunkowali się na działania
lingwistyczne okraszone nutkom matematycznych działań. Zachęcam Was do kontynuowania
przygody lingwistyczno-matematycznej poprzez dalsze przygotowania. Gratuluję wam ciekawości
świata oraz wkładu pracy.

Szkolna koordynatorka
mgr Dorota Mółka-Nowakowska


Kontakt

Jezuickie Centrum Edukacji

ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

NIP  7343199832

REGON  122714280

telefon: 18 449 02 11
telefon - pedagog/psycholog: 18 414 20 34 
telefon: 18 449 02 16
telefon: 517 968 040

e-mail:sekretariat(at)jce.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów

ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

REGON  365457136

konto SP:  88 1240 4748 1111 0010 7361 1591

Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów

ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

REGON  122680569

Niepubliczne Przedszkole "Carissimus"

ul. Karłowicza 1, 33-300 Nowy Sącz

REGON  122669740

do_gory