wczytywanie

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

  • Do 5 kwietnia 2019 r. – składanie przez kandydatów kwestionariuszy osobowych;
  • Do 19 kwietnia 2019 r. – dostarczanie Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wydawane przez przedszkole lub oddział “0”), oraz wypełnionych ankiet pomocy psychologiczno pedagogicznej (dostępne tutaj), dwóch zdjęć legitymacyjnych.
  • 22 kwietnia 2019 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
  • Do 30 kwietnia 2019 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia (wystarczy potwierdzenie przez rodzica: telefonicznie - 184490211, osobiste w sekretariacie albo poprzez e-mail: sekretariat@jce.pl - w wiadomości proszę podać imię i nazwisko dziecka). Brak potwierdzenia skutkuje przyjęciem kandydata z listy rezerwowej.
  • Od 1 czerwca 2019 r. do 28 sierpnia 2016 – rekrutacja uzupełniająca.

 

Pobierz Kwestionariusz

Pobierz Ankietę Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Kontakt

do_gory