Nowy Sącz, dn. 20 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice oraz kochani Uczniowie, kandydaci do klasy pierwszej szkoły podstawowej,

W związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć w szkołach zmuszony jestem wprowadzić zmiany regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej Jezuickiego Centrum Edukacji, na rok szkolny 2020/2021. Z powodu braku możliwości przeprowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych zwracam się z prośbą, aby do 24 kwietnia br., tj. do piątku tego tygodnia, przesłać na adres [email protected] skany zaświadczenia gotowości szkolnej. Nie ma potrzeby aby fatygować się, w celu dostarczenia oryginału zaświadczenia, wystarczy jedynie przesłać je w formie elektronicznej.

Komisja rekrutacyjna rozpatrzy podania na podstawie złożonej dokumentacji i będzie kontaktować się z Państwem w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na wskazany adres lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

Serdecznie Was pozdrawiam

z Bogiem

o. Paweł Brożyniak SJ

Skip to content