Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od poniedziałku, 18.01.2021 uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia lekcyjne będą odbywać się według normalnego planu pracy poszczególnych klas. Panie wychowawczynie dostosują przerwy, żeby w miarę możliwości ograniczyć kontakt między uczniami z różnych oddziałów. Obiady będą spożywane o różnych porach w salach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli chcą Państwo, aby dzieci nadal uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, na które zostały zapisane na początku tego roku szkolnego, należy wysłać taką informację przez Dziennik Elektroniczny do pani mgr Moniki Platy, kierownik świetlicy. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy szkolnej będą odbywać się według planu sprzed zamknięcia szkoły, tzn. w miarę możliwości, po zajęciach szkolnych uczniowie pozostaną w swoich salach lub przejdą do sali świetlicy. Jednak ze względu sytuację pandemiczną prosimy, aby Ci z Państwa, którzy mają taką możliwość, odbierali dzieci zaraz po zakończeniu lekcji.

Przypominany, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Cieszymy się, że nasi najmłodsi uczniowie wreszcie mogą wrócić na zajęcia stacjonarne w szkole. Miejmy nadzieję, że jeśli wszyscy będziemy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka) uda się nam utrzymać ten stan jak najdłużej.

Bartosz Wańczyk

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Skip to content