W dniach od 1 do 4 marca 2022 r. o. Wojciech Bojanowski wraz z dyrektorem ds. nadzoru
pedagogicznego panem Bartoszem Wańczykiem przebywali na konferencji poświęconej ochronie
osób małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w szkołach i w środowisku domowym.
Odbywała się ona w Ludwigshafen, w Niemczech i miała formę wykładów oraz warsztatów. Została
ona zorganizowana przez sieć szkół jezuickich w Europie (JECSE) we współpracy z niemieckim
Centrum Pedagogiki Ignacjańskiej (ZIP).
Wykłady, które odbywały się codziennie, prowadzili psycholodzy i eksperci zajmujący się tym
tematem m.in. w Niemczech, Irlandii i Hiszpanii. Warsztaty natomiast były prowadzone w formie
spotkań grup językowych, na których pedagodzy, dyrektorzy szkół i inni specjaliści dzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem.
Tworzenie bezpiecznego i spokojnego środowiska do zdobywania wiedzy, tworzenia zdrowych relacji
rówieśniczych oraz wzrastania do odpowiedzialnej dorosłości jest wartością i najwyższym
priorytetem we wszystkich szkołach jezuickich na całym świecie. Zadaniem szkoły jest aktywnie
promować i gwarantować atmosferę wolną od wszelkich form nadużyć i fizycznego oraz
psychicznego wykorzystywania. Niewłaściwe wykorzystywanie władzy, pozycji, znęcanie się czy
wreszcie przemoc seksualna są obecnie widoczne we wszystkich instytucjach, a celem tej konferencji
było ukazanie jak można wesprzeć społeczność szkolną w tym ważnym i trudnym temacie oraz
zaprezentowanie szeregu szczegółowych rozwiązań, zasad i regulacji, które powinny być
zaimplementowane w każdej szkole. Uczestnictwo w tej międzynarodowej konferencji było
znakomitą okazją do zdobycia doświadczenia, które w przyszłości zostanie wykorzystane w praktyce.

Skip to content