Dnia 14 marca w Ogólnokształcącym Liceum Akademickim Jezuitów oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Jezuitów w Nowym Sączu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby π.

Warto przypomnieć kilka informacji o tej liczbie. Liczba π jest  stosunkiem długości okręgu do długości jego średnicy, ten stosunek jest wielkością stałą. Liczba ta, znana jest także pod nazwą ludolfina lub stała Archimedesa. Liczba π  jest to liczba niewymierna. Jako jedyna liczba ma swoje święto.

Można zaryzykować stwierdzenie, że liczba π towarzyszy ludziom od zawsze, bo  już w starożytności podczas praktycznych zajęć typu  budownictwo, rolnictwo, gospodarstwo domowe ludzie zaobserwowali pewną stałą zależność, którą obecnie nazywamy liczbą π. Pierwsze źródła stwierdzające świadome korzystanie z własności liczby π pochodzą ze starożytnego Babilonu.

Nawet w Biblii można znaleźć informacje o liczbie π, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona (1Krl 7, 23).

W literaturze spotykamy się z następującym przybliżeniami liczbyπ:

  • 3,
  • 3,14, 
  • 3,141592, 
  • 22/7,
  • 355/113.

Tak wygląda zapis dziesiętny liczby πz dokładnością do 204 miejsc po przecinku:

π ≈ 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 592307 816406 286208 998628 034825 342117 067982 148086 513282 306647 093844 609550 582231 725359 408128 481117 450284 102701 938521 105559 644622 948954 930381 964428

Święto liczby π przyczyniło się do poszerzenia wiedzy naszych uczniów odnośnie licznych zastosowań ludolfiny w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego. Podjęte działania stworzyły przestrzeń do dyskusji na temat stałej Archimedesa. Rozwiązane dziesiątki zadań z liczbą π o zróżnicowanym stopniu trudności wpływają pozytywnie na sprawność rachunkową naszych uczniów.  W ramach święta liczby π  uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w prezentacjach, tworzyć plakaty, krzyżówki.

Nauczyciele Matematyki i Informatyk JCE

Skip to content