Plan nauczania

lp. Przedmiot I II III Suma MEN
1. Edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60 60
2. Język angielski 3 3 3 9
3. Godziny do dyspozycji dyrektora 2
Razem godzin obowiązkowych 23 23 23 69 62
4. Religia 2 2 2 6 6
5. Zajęcia rozwijające z j.polskiego i matematyki 2 2 2 6
6. Koła zainteresowań 2 2 2 6
Razem godzin edukacyjnych 29 29 29 87 68

Plan nauczania ma charakter orientacyjny – rzeczywista liczba godzin zależy od potrzeb uczniów rozpoznanych przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i aktualnej oferty zajęć pozalekcyjnych.


* Języki obce nauczane w grupach.
** Wliczając godziny do dyspozycji Dyrektora dla 30 tygodniowego roku szkolnego.

Skip to content