Magdalena Szczerba finalistką II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla SP.

 

Duży sukces odniosła nasza uczennica Magdalena Szczerba z klasy VIIIA, która wzięła udział w II Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego i zdobyła tytuł finalisty. Ogólnie konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (szczególnie dwóch ostatnich: VII i VIII) i służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym. Przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości narodowej. Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i centralnego, a organizatorem jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Magdalena przygotowania rozpoczęła już we wrześniu 2020r. czytając lektury potrzebne do napisania rozprawki na etapie szkolnym, a później pracy pisemnej i testu językowego na etapie wojewódzkim. Warto zaznaczyć, że etap wojewódzki miał też część ustną, która przeprowadzona została w trybie on-line. Uczennica musiała być dobrze przygotowana, by rozmawiać na temat wylosowanego zagadnienia (interpretacja wiersza) z komisją, w skład której wchodzili profesorowie akademiccy. Jak wspomina Madzia, „szczęście przyniósł jej J. Słowacki”, którego wiersz wylosowała i który zapewnił jej przejście do etapu centralnego. Ten etap również odbywał się w trybie zdalnym i składał się z części pisemnej (rozprawka i test językowo- gramatyczny) oraz ustnej (rozmowa na temat wcześniej przygotowanego zagadnienia). Należy zaznaczyć, że w tym ostatnim etapie ogólnopolskim uczestniczyły tylko 3 osoby z województwa małopolskiego. Gratulujemy Magdalenie tego sukcesu, którym zapewniła sobie zwolnienie z egzaminy ósmoklasisty z j. polskiego, ale przede wszystkim udowodniła, że nawet w trudnym czasie pandemii można realizować pasje i spełniać marzenia.

 

Opiekun zawodów uczennicy

mgr Anna Gaborek- Ziębiec

Biorąc udział w olimpiadzie miałam okazję zapoznać się z wartościową literaturą polską i zagraniczną. Tegoroczne lektury w większości dotyczyły problemu braku tolerancji min. w stosunku do Żydów( w czasie II wojny światowej), do Romów, osób chorych i niepełnosprawnych. Pozwoliły mi one inaczej spojrzeć na otaczający nas świat. W kolejnym etapie konkursu przyszło mi się zmierzyć ze znajomością i interpretacją poezji. Szczególnie zainteresowała mnie postać J. Słowackiego, jego życie i związana z nim jego poezja. Dzięki jego wierszom dostałam się do kolejnego etapu olimpiady. Prawdziwą próbą dla moich umiejętności i mojego radzenia sobie ze stresem okazały się części ustne olimpiady, na których musiałam odpowiadać twarzą w twarz na liczne pytania wybitnych profesorów UJ i PAN. Mimo ogromu pracy, którą musiałam włożyć w przygotowanie się do olimpiady – będę ją mile wspominać.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować mojej wychowawczyni, a zarazem nauczycielce języka polskiego Pani Annie Gaborek-Ziębiec za pomoc
w przygotowaniu, motywowanie mnie do pracy i wiarę w moje możliwości.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję

Magda Szczerba, klasa VIII A

Skocz do treści