Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice oraz kochani Uczniowie, kandydaci do klasy pierwszej szkoły podstawowej,

W tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie rozpoczynamy rekrutację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów działającej przy Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu.

Od marca 2020 roku przeżywamy czas wielu ograniczeń w życiu społecznym za sprawą globalnej pandemii. Jak nigdy wcześniej mieliśmy okazję przekonać się, że tradycyjny model szkoły to coś o wiele więcej niż tylko zodbywanie książkowej wiedzy. W Jezuickim Centrum Edukacji od zawsze stawialiśmy na budowanie relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel. Powstanie szkoły podstawowej w ramach JCE otworzyło nowy rozdział w naszej jezuickiej działalności edukacyjnej w Nowym Sączu. W chwili obecnej budujemy ofertę formacyjną od przedszkola, przez szkołę podstwową aż po liceum ogólnokształcące. W sumie będzie można spędzić piętnaście lat życia jako uczeń i towarzyszyć jako rodzic. Dlatego JCE to coś więcej niż jedynie źródło książkowej wiedzy, to również świadoma przynależność do wielowiekowej tradycji kształtowania w całościowym wymiarze intelektu, psychiki oraz ducha.

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi. Regulaminem, który przeprowadzi przez wszystkie szczegóły i etapy. Kwestionariuszem kandydata, w którym będziecie mogli podzielić się Państwo osobistą opinią nt. wyboru JCE oraz opinią wychowawcy przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.

Przypomnę, że mamy następujące etapy rekrutacji*:

 1. Pierwszy etap rekrutacji: – składanie dokumentów do 11 marca 2022r.
 2. Drugi etap rekrutacji: – rekrutacyjne spotkanie indywidualne O. Dyrektora z rodzicami i dzieckiem.
 3. Trzeci etap rekrutacji: –spotkanie kandydatów z grupą nauczycieli uczących w klasach I – III.
 4. Czwarty etap rekrutacji –
  – do 9 maja do godz. 16:00 składanie dokumentu potwierdzającego gotowość szkolną;
  – do 16 maja do godz. 15:00 analiza dokumentacji przez komisję rekrutacyjną oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  – do 20 maja do godz. 16:00 potwierdzenie woli nauki;
  – 23 maja do godz. 13:00 wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

Do zobaczenia usłyszenia na łączach i w murach JCE

Serdecznie pozdrawiam

z Panem Bogiem.

o. Paweł Brożyniak SJ
dyrektor JCE

* terminy poszczególnych etapów rekrutacji mogą ulec zmiana z powodu ograniczeń związanych z trwającą pandemią i obowiązującymi obostrzeniami.

aktualizacja 20 stycznia 2022 godz. 20:22

Skip to content