Od dziecka chciał być rycerzem, służyć królowi, walczyć i zdobywać sławę. Zabiegał o względy swojej wybranki serca, która pochodziła z wysokiego, może nawet królewskiego rodu. Wszystko zmieniło się, gdy kula armatnia zraniła mu nogę. Był to początek jego duchowej drogi, która doprowadziła go do świętości. Ignacy z Loyoli, bo o nim mowa, założył Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów. Do tej pory jego postać inspiruje wiele osób na całym świecie – jezuitów i wszystkich, którzy czerpią z bogatej duchowości ignacjańskiej. W poniedziałek i wtorek uczniowie naszej szkoły spotkali się ze świętym Ignacym, poznali jego historię i czerpiąc z jego doświadczenia, spojrzeli na własne życie i starali się dostrzec w nim obecność Pana Boga.

Okazją do tego stała się peregrynacja relikwii i ikony świętego Ignacego, która odbyła się w ramach obchodów roku jubileuszowego. Dokładnie 500 lat temu Ignacy został zraniony i rozpoczęło się jego nawrócenie. 400 lat temu został kanonizowany. Jezuickie Centrum Edukacji przyłączyło się do tych uroczystych obchodów. W poniedziałek w nabożeństwach uczestniczyli uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej. We wtorek uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas liceum. Uczniowie czynnie włączyli się w nabożeństwa poprzez przygotowanie oprawy muzycznej i liturgicznej, czytanie modlitw i fragmentów autobiografii świętego. Nabożeństwa poprowadzili jezuici z naszej szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów, którzy należą do chóru i zespołu muzycznego, za stworzenie modlitewnej atmosfery. Jesteśmy również bardzo wdzięczni Pani Joannie Kołodziejczyk i panu Tomaszowi Bulzakowi za przygotowanie części muzycznej naszej modlitwy.

o. Wojciech Bojanowski SJ

Katecheta JCE

Skocz do treści