Szanowni Absolwenci,

wszystkie osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r., a ukończyły nasze liceum w poprzednich latach, zobowiązane są do złożenia Deklaracji A najpóźniej do 7 lutego 2022 r.  

Należy również sprawdzić, czy konieczne jest wniesienie opłaty za egzamin. Można tego dokonać korzystając ze stron: https://kalkulator.oke.krakow.pl/ lub www.oke.krakow.pl – zakładka: Dla uczniów i absolwentów – Informacje o opłatach za egzaminy. 

Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do gabinetu nr 102 lub przesłać ich skan na adres: [email protected]

Prosimy również o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną, dla potwierdzenia poprawności wprowadzonych danych.

Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE powinni wykonać powyższe czynności najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku.

Marek Grembka

Skip to content