Rekrutacja

Jesteśmy w systemie elektronicznej rekrutacji – ruszamy od 13 maja!!!

 

Nowy Sącz, dn. 13 marca 2024 r.

Drodzy Ósmoklasiści!

 

Zapraszam do Jezuickiego Centrum Edukacji. Zwracam się do Was w tym wyjątkowym czasie i roku 2024, kiedy stajecie przed podjęciem ważnej decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Dobry wybór szkoły, ma znaczący wpływ na dalsze losy Waszego rozwoju osobistego. To od Was przecież zależeć będzie świat XXI wieku.

Wydarzenia ostatnich lat, związane z pandemią koronawirusa, wojną na Ukrainie i związanymi z tym konsekwencjami globalnymi, pokazują, że współczesny świat potrzebuje ludzi całościowo uformowanych, wrażliwych na potrzeby innych, a jednocześnie bardzo dobrze wykształconych. Pogoń za zdobywaniem kolejnych stopni kariery zawodowej, nastawiona jedynie na zysk, prowadzi do swoistej pustki oraz może rodzić niebezpieczne zagrożenia.

Głębokie więzi rodzinne, rówieśnicze przyjaźnie oraz doświadczenie przynależności do wspólnoty, z całym jej bogactwem różnorodności, jest palącą potrzebą każdego z nas, na poziomie lokalnym, krajowym i światowym.

Jezuickie Centrum Edukacji (JCE), przynależąc do sieci ponad 800 szkół na świecie, zakorzenione jest w ponad 450-letniej tradycji pedagogii ignacjańskiej (od św. Ignacego Loyoli założyciela jezuitów).

Z myślą o Was przygotowaliśmy ofertę, która łączy tradycję ze współczesnością, sprawdzony system formacji do chrześcijańskich wartości z przygotowaniem do odpowiadania na wyzwania dzisiejszych czasów. Trzy profile: psychologiczno-społeczny, matematyczno-inżynieryjny oraz biologiczno-chemiczno, w integralny sposób pozwolą doświadczyć piękna budowania wspólnoty szkolnej, zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie oraz odkrywania osobistych talentów, zdolności i pragnień.

Wzorem naszego Patrona o. Piotra Skargi, jezuity, pragniemy osobiste zdolności rozwijać przez systematyczną pracę, stając się „ludźmi dla innych” i „ludźmi z innymi”, jako świadomi i odpowiedzialni obywatele ojczyzny, dla których świat jest wspólnym domem. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z jezuicką Akademią Ignattianum w Krakowie oraz firmą badawczo-rozwojową InPhoTech z Ołtarzewa koło Warszawy.

Serdecznie zapraszam do JCE

/-/ Paweł Brożyniak SJ

Dyrektor JCE

Jezuickie Centrum Edukacji jest zespołem szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Kontynuujemy tradycję szkół jezuickich obecnych na całym świecie już od 450 lat. Posiadamy funkcjonalną bazę lokalową, stołówkę, świetlicę, pracownię komputerową, laboratorium chemiczne, fizyczne, salę gimnastyczną, siłownię, boisko sportowe, czytelnię wraz z biblioteką oraz inne pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce szkolne zgodne z aktualnymi standardami programowymi. Uczymy się, pracujemy i wypoczywamy bezpiecznie (cały budynek szkolny jest monitorowany).

U nas znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki, rozwiniesz swoje osobiste zainteresowania i korzystając z pomocy życzliwej i profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej zdasz dobrze maturę, dobrze przygotujesz się na studia. Najszerszy wybór przedmiotów rozszerzonych spośród szkół sądeckich.

W Rankingu Wojewódzkim Liceów Małopolski (2024), sporządzonym przez miesięcznik Perspektywy, zajęliśmy: V miejsce w Nowym Sączu, 350 w Polsce i  40 w województwie. To już czwarty rok z rzędu, gdy otrzymujemy tak wysoki wynik – Srebny Znak Jakości (…i 2 Złote) . 

Informujemy, iż odpłatność za rok nauki w Liceum wynosi 6000 zł (500  przez 12 miesięcy – po rozłożeniu płatności na raty). W ostatnim, 4 roku nauki, należność jest dzielona na 10 jednakowych rat. Nie pobieramy wpisowego.

W oddziale, który liczy mniej niż 12 osób – odpłatność wynosi 600 zł/miesiąc, czyli 7200 zł/rok.

Możliwe jest także uzyskanie stypendium naukowego. Warunki uzyskania stypendium będą ustalane w zależności od zasobów funduszu stypendialnego w danym roku szkolnym:

Zgodnie z art. 21 Ustawy o podatku dochodowym zwolnienie z podatku od stypendium naukowego możliwe jest do kwoty 3800 zł w danym roku kalendarzowym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 9dz.U. z 2021 poz. 1128 ost. zm. Dz.U. poz. 2376

– dla kandydatów, którzy są finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i zwalniających z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie zaświadczeń i wniosków złożonych do dyrekcji JCE w kolejnych etapach rekrutacji.

– dla kandydatów, którzy są finalistami lub laureatami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych, organizowanych przez podane w wykazie Komitety Organizacyjne, na podstawie zaświadczeń i wniosków złożonych do dyrekcji JCE w kolejnych etapach rekrutacji.

– dla uczniów liceum, którzy są laureatami lub finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego lub Olimpiad Tematycznych, na podstawie uzyskanych zaświadczeń. 

W przypadku uzyskania średniej ocen poniżej 4.75 w danym roku szkolnym lub problemów dyscyplinarnych, możliwe jest anulowanie stypendium na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Uczeń z najwyższą średnią ocen w danym roku szkolnym – stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dla chłopców pochodzących z odleglejszych miejscowości możliwość zakwaterowania w Bursie Księży Jezuitów.

Wszelkie pytania można kierować na adres [email protected] tel: 606-424-487 lub (18) 4423098

Dla uczniów zamiejscowych Jezuickiego Centrum Edukacji obowiązuje pierwszeństwo w przyjęciu do Bursy.

Są jeszcze wolne miejsca (dla dziewcząt) w internacie prowadzonym przez siostry Niepokalanego Poczęcia NMP przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Nowym Sączu. 

 

Budynek mieści się przy ulicy Poniatowskiego 7.

33-300 Nowy Sącz
tel. 607 202 461

www.szkola.bialyklasztor.pl

W internacie siostry oferują pokoje 2, 3 i 4 – osobowe, całodzienne wyżywienie oraz wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną.

Sprawdź szczegóły rekrutacji:

Skip to content