Rekrutacja

Rekrutacja 2021/2022

Nowy Sącz, dn. 22 lutego 2021 r.

Drodzy i Kochani Ósmoklasiści!

Zwracam się do Was w tym wyjątkowym czasie i roku 2021, kiedy stajecie przed podjęciem ważnej decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Dobry wybór szkoły, ma znaczący wpływ na dalsze losy Waszego rozwoju osobistego. To od Was zależeć będzie świat XXI wieku.

Wydarzenia ostatnich miesięcy, związane z pandemią koronawirusa, pokazują, że współczesny świat potrzebuje ludzi całościowo uformowanych, wrażliwych na potrzeby innych, a jednocześnie bardzo dobrze wykształconych. Pogoń za zdobywaniem kolejnych stopni kariery zawodowej, nastawiona jedynie na zysk, prowadzi do swoistej pustki.

Głębokie więzi rodzinne, rówieśnicze przyjaźnie oraz doświadczenie przynależności do wspólnoty, z całym jej bogactwem różnorodności, jest palącą potrzebą każdego z nas.

Jezuickie Centrum Edukacji (JCE), przynależąc do sieci ponad 800 szkół na świecie, zakorzenione jest w ponad 450-letniej tradycji pedagogii ignacjańskiej (od św. Ignacego Loyoli założyciela jezuitów).

Z myślą o Was przygotowaliśmy ofertę, która łączy tradycję ze współczesnością, sprawdzony system formacji do chrześcijańskich wartości z przygotowaniem do odpowiadania na wyzwania dzisiejszych czasów. Trzy profile: prawno-społeczny, matematyczno-inżynieryjny oraz biologiczno-chemiczno-matematyczny, w integralny sposób pozwolą doświadczyć piękna budowania wspólnoty szkolnej, zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie oraz odkrywania osobistych talentów, zdolności i pragnień.

Wzorem naszego Patrona o. Piotra Skargi, jezuity, pragniemy osobiste zdolności rozwijać przez systematyczną pracę, stając się „ludźmi dla innych” i „ludźmi z innymi”, jako świadomi i odpowiedzialni obywatele ojczyzny, dla których świat jest wspólnym domem.

/-/ Paweł Brożyniak SJ

Dyrektor JCE

Jezuickie Centrum Edukacji jest zespołem szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Kontynuujemy tradycję szkół jezuickich obecnych na całym świecie już od 450 lat. Posiadamy funkcjonalną bazę lokalową, stołówkę, świetlicę, pracownię komputerową, laboratorium chemiczne, fizyczne, salę gimnastyczną, siłownię, boisko sportowe, czytelnię wraz z biblioteką oraz inne pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce szkolne zgodne z aktualnymi standardami programowymi. Uczymy się, pracujemy i wypoczywamy bezpiecznie (cały budynek szkolny jest monitorowany).

U nas znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki, rozwiniesz swoje osobiste zainteresowania i korzystając z pomocy życzliwej i profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej zdasz dobrze maturę, dobrze przygotujesz się na studia. Najszerszy wybór przedmiotów rozszerzonych spośród szkół sądeckich.

W ewaluacji problemowej nowego typu przeprowadzonej w styczniu 2014 przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, nasze liceum uzyskało w obszarze “Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”, najwyższą ocenę – A.

W Rankingu Wojewódzkim Liceów Małopolski (2020), sporządzonym przez miesięcznik Perspektywy, zajęliśmy: II miejsce w Nowym Sączu i 174 w Polsce, otrzymując tym samym Złoty Znak Jakości.

Informujemy, iż odpłatność za rok nauki w Liceum wynosi 4320 zł (360 zł przez 12 miesięcy – po rozłożeniu płatności na raty). W ostatnim, 4 roku nauki, należność jest dzielona na 10 jednakowych rat (432 zł/mies.). Nie pobieramy wpisowego.

Możliwe jest także uzyskanie stypendium naukowego. Warunki uzyskania stypendium będą ustalane w zależności od zasobów funduszu stypendialnego w danym roku szkolnym:

– dla kandydatów, którzy są finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i zwalniających z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie zaświadczeń i wniosków złożonych do dyrekcji JCE w kolejnych etapach rekrutacji.  

– dla kandydatów, którzy są finalistami lub laureatami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych, organizowanych przez podane w wykazie Komitety Organizacyjne, na podstawie zaświadczeń i wniosków złożonych do dyrekcji JCE w kolejnych etapach rekrutacji. 

– dla uczniów liceum, którzy są laureatami lub finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego lub Olimpiad Tematycznych, na podstawie uzyskanych zaświadczeń. 

W przypadku uzyskania średniej ocen poniżej 4.75 w danym roku szkolnym lub problemów dyscyplinarnych, możliwe jest anulowanie stypendium na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Uczeń z najwyższą średnią ocen w danym roku szkolnym – stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dla chłopców pochodzących z odleglejszych miejscowości możliwość zakwaterowania w Bursie Księży Jezuitów.

Wszelkie pytania można kierować na adres [email protected] tel: 606-424-487 lub (18) 4423098

Dla uczniów zamiejscowych Jezuickiego Centrum Edukacji obowiązuje pierwszeństwo w przyjęciu do Bursy.

Sprawdź szczegóły rekrutacji:

Skocz do treści