Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  Wojewódzkim Konkursie Lingwistycznym „Duet”, organizowanym przez Instytut Języków Obcych  Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Nowym Sączu.

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie  wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym – obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język  niemiecki, francuski,  hiszpański lub rosyjski.

W tym roku uczennica klasy 3 naszego liceum – Kinga Perełka uzyskała I miejsce w województwie i tym samym wykazała się  szeroką wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi  z zakresu  języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Gratulujemy Kindze sukcesów w zakresie znajomości dwóch języków obcych na tak wysokim poziomie  i życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content