Oferta Przedszkole

.

Oferta

Niepubliczne Przedszkole Carissimus jest placówką katolicką i pracuje zgodnie z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli. (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r., Dz. U. z dnia 15.01.2009).

Właścicielem lokalu i Osobą prowadzącą przedszkole jest: Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie /Księża jezuici/.

Przedszkole mieści się w budynku parterowym, świeżo wyremontowanym i częściowo rozbudowanym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przedszkolnej. Otoczone jest zielonym ogródkiem. Warunki lokalowe przedszkola i jego wyposażenie są bardzo dobre. Ułatwiają wszechstronny rozwój dzieci, przez zabawy oraz twórcze i ciekawe zajęcia dydaktyczne i rekreacyjne.

Położenie przedszkola umożliwia łatwy dostęp również z odległych okolic miasta.

Na zasadach pierwszeństwa z przedszkola korzystają nauczyciele szkoły podstawowej i liceum w Jezuickim Centrum Edukacji.

W ramach opłaty za przedszkole Carissimus zapewnia wszystkim dzieciom:

Opiekę i bezpieczeństwo w godzinach od 6.30 do 17.30.

 • Bardzo dobre warunki lokalowe i wysoki standard warunków higieniczno-sanitarnych.
 • Profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 • Nowoczesne i twórcze metody pracy z dziećmi zgodne z dyrektywami MEN.
 • Nadzór Zespołu Pomocy Pedagogicznej Jezuickiego Centrum Edukacji (pedagog, psycholog, logopeda, specjalista diagnozy pedagogicznej, socjoterapeuta).
 • Okresowe korzystanie z obiektów sportowych JCE.
 • Zdrowe i urozmaicone posiłki.
 • Opiekę pielęgniarki JCE
 • Naukę języka angielskiego i religii.
 • Zajęcia z rytmiki.
 • Opłata całkowita za przedszkole 350 zł czesne + stawka żywieniowa dzienna 16,00 zł.
 • Zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 7:00 tel: 18 476 19 83 lub 510 167 133

Skip to content