Oferta edukacyjna

Zapraszamy do szkoły, która dobrze uczy…

Jedną z ważniejszych cech edukacji jezuickiej jest nacisk na pracowitość i systematyczność. Są to cechy najbardziej przydatne w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Sama wiedza często się dezaktualizuje, łatwo jest zapominana, natomiast nawyk pracowitości, systematyczności i umiejętność pracy intelektualnej pozostaje. Program nauczania w naszej szkole jest tak opracowany, aby zachęcić młodych ludzi do osiągania coraz lepszych wyników akademickich. Należy się spodziewać, że uczniowie będą dużo się uczyć i często będziemy weryfikować owoce ich pracy..

„Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.” św. Ignacy Loyola

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów jest szkołą ogólnodostępną o uprawnieniach szkoły publicznej . Szkoła nie prowadzi oddziałów integracyjnych. Z przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych nie jesteśmy w stanie przyjąć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyjątkiem jest niepełnosprawność ruchowa – nasza szkoła jest w pełni przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

Dla uczniów dostępna jest stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, boisko ze sztuczną nawierzchnią, ścianka wspinaczkowa, biblioteka, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe. Cały kompleks jest objęty monitoringiem. W szkole zatrudniony jest psycholog. Opłata roczna za naukę wynosi 5400 zł (można ją rozłożyć na 12 miesięcznych rat po 450 zł, w ostatnim roku nauki na 10 miesięcznych rat po 540zł). Osobno można opłacać posiłki na szkolnej stołówce. 

Skip to content