Zespół psychologiczno-pedagogiczno-duszpasterski PPD

Drodzy uczniowie i uczennice Jezuickiego Centrum Edukacji,
W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie szkoły Zespół Psychologiczno – Pedagogiczno – Duszpasterski (PPD) pozostaje do Waszej dyspozycji w trybie zdalnym.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z naszej pomocy poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail wraz z opisem czego dotyczy sprawa. W zależności od Waszych potrzeb i w miarę naszych możliwości będziemy odpowiadać pisemnie, proponować kontakt telefoniczny/za pomocą komunikatora video w określonych – uzgodnionych godzinach lub podejmować inne działania.

Zapraszamy do kontaktu w następujących sprawach:

Karolina Janicka

Karolina Janicka

Pedagog

Jak się uczyć? Jak radzić sobie z trudnościami w rozumieniu treści oraz wykonaniu zadań i poleceń wysyłanych przez uczących.Przeżywanie relacji z nauczycielem i swoją klasą w obecnej rzeczywistości.

E-mail: [email protected]

Paulina Rojek

Psycholog

 

Jak radzić sobie z lękiem i obniżeniem nastroju, stresem – w tym związanym ze zbliżającymi się egzaminami, zmianą trybu nauczania i oceniania, izolacją od rówieśników lub kwarantanną? Inne trudności natury psychologicznej, w tym kłopoty w relacjach z rówieśnikami, rodzicami.

E-mail: [email protected]

Dominika Wawrzyniak

Dominika Wawrzyniak

pedagog klas 1-3

 

W jaki sposób pomóc dzieciom młodszym(klasy 1-3) w efektywnej nauce podczas zdalnego nauczania? W jaki sposób wspierać dzieci emocjonalnie w tym trudnym czasie? Jak odpowiadać na pytania związane z czasem pandemii i choroby? Jak zorganizować czas aby zapewnić równowagę między czasem spędzonym przed komputerem a zabawą i czasem wolnym? Zapraszam do kontaktu, także w innych,nurtujących Państwa sprawach.

E-mail: [email protected]

 

ks. Błażej Sikora SJ

duszpasterz, katecheta

 

Wątpliwości natury duchowej, pytania dotyczące wiary i religii, przeżywania relacji z Bogiem w czasie epidemii.

E-mail: [email protected]

Zapraszamy też do dzielena się spostrzeżeniami i informacjami o funkcjonowaniu naszej społeczności, w tym o pozytywnych wydarzeniach w nowej „przestrzeni” szkolnej. Co jest fajnego w takim uczeniu się i jak ono może być jeszcze lepsze?

Materiały dla rodziców i uczniów

Jak wspierać uczniów klas 1-3 w trakcie edukacji zdalnej? (rady dla rodziców)

Edukacja zdalna dzieci w klasach 1-3 to wyzwanie dla nas wszystkich:  wychowawczyń, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim dzieci.  Szczególna rola w czasie przymusowej izolacji przypada oczywiście Państwu – rodzicom i opiekunom uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. 

Jak wspomagać i zorganizować codzienną naukę w domu

Czyli kiedy dziecko ma usiąść do lekcji, co ma zrobić zanim usiądzie i kiedy skończy to co może robić?
Jak wykonywać zadania, opracowywać materiały przysłane przez nauczycieli i zdążyć na czas?

Jak radzić sobie ze stresem

Stres jest obecny w Waszym życiu – zarówno w szkole, przy tablicy, odpowiedzi, na sprawdzianie – jak i teraz w czasie edukacji zdalnej i w związku z różnymi ograniczeniami wynikającymi z chronienia siebie i innych przed koronawirusem.

Jak zorganizować systematyczną naukę w domu?

Ucząc się samemu w domu, trudniej niż w szkole, jest zmotywować się do nauki. Wynika to między innymi z braku możliwości dzielenia się wiedzą z innymi. Warto zadbać o kontakt telefoniczny / mailowy / za pośrednictwem komunikatorów społecznych z innymi osobami, by z nimi sprawdzać postępy w nauce.

Skip to content