W dniach 5-6. 06. 2021 roku odbył się etap centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Miło nam poinformować, iż uczennica klasy 1c LO JCE, Hania Sobkowicz, uzyskała tytuł Finalistki.

Tym samym zdobyła już w klasie pierwszej, indeks na wybrane kierunki studiów. Jako finalistce olimpiady tematycznej na szczeblu centralnym, Hani przyznano stypendium naukowe JCE, zwalniające w 50% z opłaty za czesne. Hania o swoich przygotowaniach do olimpiady opowiedziała na Tubie Skargi, a do wysłuchania wywiadu zapraszamy – „klik” na zdjęcie po prawej stronie.

Uczennica przygotowywała się pod opieką dr Katarzyny Sochy. Serdecznie gratulujemy.

Skip to content