Oferta edukacyjna

Zapraszamy do szkoły, która dobrze uczy…

Jedną z ważniejszych cech edukacji jezuickiej jest nacisk na pracowitość i systematyczność. Są to cechy najbardziej przydatne w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Sama wiedza często się dezaktualizuje, łatwo jest zapominana, natomiast nawyk pracowitości, systematyczności i umiejętność pracy intelektualnej pozostaje. Program nauczania w naszej szkole jest tak opracowany, aby zachęcić młodych ludzi do osiągania coraz lepszych wyników akademickich. Należy się spodziewać, że uczniowie będą dużo się uczyć i często będziemy weryfikować owoce ich pracy..

„Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.” św. Ignacy Loyola

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów jest szkołą ogólnodostępną o uprawnieniach szkoły publicznej . Szkoła nie prowadzi oddziałów integracyjnych. Z przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych nie jesteśmy w stanie przyjąć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyjątkiem jest niepełnosprawność ruchowa – nasza szkoła jest w pełni przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

Dla uczniów dostępna jest stołówka, świetlica (6:30 – 17:00), sala gimnastyczna, plac zabaw, boisko ze sztuczną nawierzchnią, biblioteka, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe. Cały kompleks jest objęty monitoringiem. W szkole zatrudniony jest psycholog. Opłata roczna za naukę wynosi 3600 zł (można ją rozłożyć na 12 miesięcznych rat po 300 zł). Osobno można opłacać posiłki na szkolnej stołówce. Opłata za szkołę nie obejmuje wycieczek szkolnych, “zielonej szkoły” i tym podobnych wydarzeń Komitet rodzicielski jest instytucją niezależną od dyrekcji i kieruje się własnymi uzgodnieniami.

Uczestniczymy w programie “Darmowy podręcznik”

Skip to content