Dnia 23.09.2022 roku w Liceum Akademickim Jezuitów odbył się etap szkolny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Jak co roku zadania były interesujące, wymagające łączenia umiejętności z różnych dziedzin życia. Uczestnikom etapu szkolnego gratuluję chęci rozwijania nabytej w szkole wiedzy i umiejętności logicznego myślenia. Oczekując na oficjalne wyniki naszych uczniów, zachęcam do dalszego przygotowania.
Dziękuję Dyrekcji szkoły za życzliwość i możliwość przeprowadzenia etapu szkolnego olimpiady. Podziękowania kieruje także do pani mgr Małgorzaty Witek za pilotaż konsultacji przed etapem szkolnym olimpiady. Pozytywnym przykładem uczniowskiego zaangażowania jest postawa Jakuba Respekty z klasy 4B OLAJ, który w trakcie konsultacji podzielił się swoim doświadczeniem co do strategii rozwiązywania zadań z Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
Koordynatorka etapu szkolnego OLM
Mgr Dorota Mółka-Nowakowska

Skip to content