Dobiegła końca seria warsztatów filozoficznych koordynowana przez dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego z Akademii Ignatianum w Krakowie – dr Jacka Poznańskiego SJ. Uczniowie klas liceum o profilu humanistycznym z naszej szkoły mieli okazję zgłębić tajniki rozumowania wielkich filozofów.

Warsztaty te były świetną okazją do zrozumienia nurtów filozoficznych, tak często zawiłych. Uczestnicy zapytani o opinię nt. ich przebiegu byli zachwyceni faktem, że filozofia wciąż „żyje” i możemy się z nią spotkać w różnych aspektach naszego życia. Niektórzy stwierdzali również, że dzięki warsztatom filozoficznym po raz pierwszy zainteresowali się myślicielami. To cenna lekcja o tym, że myślenie popłaca 😉

Pierwsze spotkanie z filozofią w dniu 21.02.2023r. poprowadził dr Jacek Poznański SJ. Klasę Ia zaznajomił ze stoicyzmem, epikureizmem oraz Platonem i jego państwem doskonałym. Kartezjusz i Polak Hempel byli głównym tematem w IIa, zaś IIIa poznała rozważania Schopenhauera oraz Bergsona. Zajęcia te spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych.
Miesiąc później odwiedził nas mgr Maciej Jemioł. Klasie Ia przybliżył sylwetki św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Starsi uczniowie słuchali o przemyśleniach filozofów takich jak Herder czy Schelling. IIIa poznała kontrowersyjnego Nietzschego oraz pojęcie totalitaryzmu. Mając doświadczenie z poprzednich zajęć, młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji i ochoczo chłonęła nową wiedzę.
Ostatnie zajęcia z cyklu poprowadził w dniu 18.04.2023r. dr Robert Grzywacz SJ. Pierwszoklasiści dyskutowali o Rousseau i jego pomyśle na wychowanie oraz o Immanuelu Kancie. Klasa IIa zgłębiała filozofię pozytywistyczną oraz postać Marksa. Poważniej zrobiło się w klasie trzeciej podczas omawiania fenomenologii oraz egzystencjalizmu.

Nie możemy doczekać się kolejnych ciekawych projektów, które przybliżą nam nieznane dotychczas, a fascynujące,  obszary wiedzy.

Aleksandra Bania,
Julia Kroczek

Skip to content