O godzinie 10.45 blisko osiemdziesiąt młodych ludzi, w obecności Dyrekcji oraz wychowawców, zostało uroczyście przyjętych w poczet uczniów JCE.

Niemniej radośnie i poważnie było po południu, kiedy pierwszoklasiści szkoły podstawowej prezentowali zdobyte już umiejętności, wykonywali postawione przed nimi zadania oraz powtarzali słowa roty ślubowania.

Wraz z nimi szkoła wzbogaciła się o nowe osobowości, relacje i talenty. Mamy nadzieję, że z pomocą nauczycieli, pracowników szkoły oraz starszych kolegów i koleżanek nowo przyjęci uczniowie odważą się sięgać gwiazd!

(tekst J.Sz.)

Skip to content