Ważną jest rzeczą uczyć się. Lecz jeszcze ważniejszą rzeczą jest nauczyć się, jak się uczyć i pragnąć uczyć się przez całe życie.

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania

W jezuickim wychowaniu kryterium osiągania wysokiej jakości obejmuje wszystkie dziedziny życia szkoły. Jego celem jest możliwie pełny rozwój całej osoby.

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania

Jak co roku, w lipcu, przychodzi czas podsumowań - dowiadujemy się jakie wyniki osiągnęli nasi uczniowie podczas egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Zgodnie z ignacjańską zasadą "magis" Jezuickie Centrum Edukacji zawsze stawia na dobre przygotowanie uczniów do tych egzaminów po to, aby mogli "nie bać się pragnąć" i podążać za swoimi marzeniami.

 

W zeszłym tygodniu zostały opublikowane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre rezultaty z wszystkich jego części. Średni wynik z języka polskiego – 75%, z matematyki – 76%, z języka angielskiego 88%. Daje nam to trzy ósme staniny i drugie miejsce w Nowym Sączu!

 

Dzisiaj (09.07. 2024) rozdaliśmy świadectwa maturalne naszym absolwentom. Średnie rezultaty z przedmiotów są  wyższe niż w mieście, kraju, powiecie i województwie! Zdawalność matury wyniosła 96% (47 na 49 uczniów zdało).

 

Średnie wyniki z wybranych przedmiotów:

język polski PP: 72%

język polski rozszerzony: 63%

język angielski PP: 85%

język angielski PR: 69%

matematyka PP: 76%

matematyka PR: 63%

 

 

Te wyniki to niewątpliwie sukces i efekt ciężkiej pracy – uczniów, nauczycieli i rodziców.

Gratulacje!

 

Skip to content