Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy taką informację od Fundacji Sądeckiej: 

Od roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu „Małopolskie Talenty” będą realizowane zajęcia dla kolejnych siedmiu grup uczniów ze szkół z Nowego Sącza. Zajęcia co do zasady prowadzone będą w soboty nie częściej niż dwa razy w miesiącu w tzw. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które na moment pandemii przyjęło formę interaktywnego serwisu.

W tym celu prowadzimy uzupełniającą rekrutację uczniów zdolnych, zwaną nominacją nauczycielsko-rodzicielską. Ma ona na  celu wyłonienia uczniów zdolnych, które przystąpią do diagnozy uzdolnień.

Nominacja ta potrwa do dnia 27 maja 2020 r.

Do tego czasu chcielibyśmy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty nominowanych przez Państwa uczniów .

Na dokumentację dla pojedynczego ucznia składają się:

  1. Arkusz nominacji (z danej kompetencji przedmiotowej).
  2. Deklaracja uczestnictwa MCDN;
  3. Formularz rekrutacyjny.
  4. Oświadczenie nauczyciela nominującego

Do projektu mogą być nominowani uczniowie:

– klasy 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej

– wszystkich klas za wyjątkiem klasy maturalnej szkoły ponadpodstawowej.

Link do dokumentów

https://drive.google.com/file/d/1mr7xidk9Nrkh8PYf1Apd8cNDK4NsU8u1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1npXIKI2ECRKdeMmxQJX0GsDstds0yIIF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vNKFIkhtaZJA9vt0wxKWiAyS3A0W9ctt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MABMq8kIuhV3dnpAMMUcfW1dw0EOHLe7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iN44a11-UOHgDoP3jhYM8PLCzwWQZHdk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ArmCQXeaQDPiCYOgVM-t_gEVy_LaF0yy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y9yrAdwYy1c9JsUAgtLiX2YBMxEcxwCT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ekmRVfcYxDX6VNV8pBlQ3FM42JKKQ4RI/view?usp=sharing

Kontakt:

FUNDACJA SĄDECKA – Biuro:

Barbackiego 57 ; 33-300 Nowy Sącz

Tel: (18) 475 16 20 ; Fax: (18) 475 16 27

Mail: [email protected]

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Z poważaniem

Dyrekcja JCE

Skip to content