W Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu był realizowany projekt pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły”  zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1. REWITALIZACJA MIAST.

Dobroczyńcy

Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom, którzy już od dziesięciu lat wspierali i wspierają dzieła edukacyjne prowadzone przez polskich jezuitów, a szczególnie Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu.
 • Prowincja Polski Południowej Zakonu Jezuitów
 • Prowincja Irlandzka Zakonu Jezuitów
 • Prowincja Chicago Zakonu Jezuitów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
 • Marianne i Bolesław Lisowski, Chicago, USA
 • Patrick J. W. Potts, Dublin, Irlandia
 • Anne Dunne, Dublin, Irlandia
 • Wydawnictwo WAM, Kraków
 • „Renovabis”
 • „Fidentia”
 • Edward Czaja SJ, Uniwersytet Gregoriański, Rzym
 • Kazimierz Michulec SJ, Kraków
 • John Neuhaus, Dallas, Texas, USA
 • Maciej i Pascale Błasiak, Plano, Texas, USA
 • Maria i Stanisław Brzegowscy, Lipinki koło Gorlic
 • „Proca Studio”, Nowy Sącz
 • Państwo Wioletta i Jan Cabakowie, Łabowa
 • Państwo Vandersypen, Bruksela, Belgia
 • „Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze” – Państwo Lucyna i Józef Grzyb
 • Państwo Teresa i Adam Majerczykowie
 • „GOSDROB” Nowy Sącz – Państwo Renata i Marek Poremba
 • „Kaprys Catering” Chełmiec – Państwo Dorota i Edward Jurek
 • Sklep Jubilerski SEZAM – Barabara i Bogdan Buczek
 • Pani Monika Sowa
 • Pani Urszula Siedlarz
 • Pani Olga Cabak
 • Pani Teresa Ochwat
 • Pani Małgorzata Kowalczyk
 • Pani Elżbieta Zaczyk
 • Nadleśnictwo Stary Sącz
Drodzy Przyjaciele Jezuickiego Centrum Edukacji!

Jezuickie Centrum Edukacji już od dziesięciu lat uczy i wychowuje młodzież Sądecczyzny dzięki życzliwości wielu dobroczyńców. Po raz pierwszy w roku 2014 pojawiła się możliwość przekazania 1% podatku zadeklarowanego w zeznaniu podatkowym na rzecz naszej szkoły poprzez Fundację „Ignatianum”.

Efektem tej pierwszej zbiórki poprzez zadeklarowanie 1 % Waszego podatku jest 3704,61 zł  Serdecznie za nie dziękujemy. Na listach imiennych przekazanych nam przez Urząd Skarbowy w Nowym Sączu i Krakowie znalazło się niewiele nazwisk – prawdopodobnie skutkiem błędów w skanowaniu deklaracji podatkowych. Pozwalam sobie, napisać to krótkie podziękowanie tym z Państwa, których adresy z Urzędu Skarbowego dostałem.

Zdecydowałem się, aby pieniądze od Szanownych Państwa przekazane, przeznaczyć na tablicę akademicką do pracowni chemicznej.

Jeszcze raz Serdecznie wszystkim dziękuję i polecam Wam w przyszłości troskę o wychowanie i nauczanie młodzieży w Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu.

Skip to content