Rekrutacja do świetlicy

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2023/2024 przypominamy wszystkim rodzicom zainteresowanym zapisaniem swojego dziecka na świetlicę szkolną o wcześniejszym przygotowaniu wymaganych dokumentów, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu, niepełnosprawności lub pozostałych, o których jest mowa w regulaminie rekrutacji.

Należy pobrać oraz uzupełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć wymagane zaświadczenia i złożyć je w sekretariacie szkoły do 1 września 2023 r. do godziny 12.00. Rodzice uczniów klas 1 NSPJ proszeni są o dostarczenie wymienionych dokumentów do środy 6 września (godz. 12.00).   

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Skip to content