Rekrutacja do świetlicy

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2020/2021 przypominamy wszystkim rodzicom zainteresowanym zapisaniem swojego dziecka na świetlicę szkolną o wcześniejszym przygotowaniu wymaganych dokumentów, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu, niepełnosprawności lub pozostałych, o których jest mowa w regulaminie rekrutacji.

Należy pobrać oraz uzupełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć wymagane zaświadczenia i złożyć je drogą mailową (skan – adres: [email protected]) w sekretariacie szkoły do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 13.00.

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Skocz do treści