Rekrutacja do świetlicy

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2022/2023 przypominamy wszystkim rodzicom zainteresowanym zapisaniem swojego dziecka na świetlicę szkolną o wcześniejszym przygotowaniu wymaganych dokumentów, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu, niepełnosprawności lub pozostałych, o których jest mowa w regulaminie rekrutacji.

Należy pobrać oraz uzupełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć wymagane zaświadczenia i złożyć je w sekretariacie szkoły do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 13.00.

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Skip to content