Jezuickie wychowanie zwraca we wszystkich programach nauczania szczególną uwagę na rozwój wyobraźni, sfery uczuć i zdolności twórczych każdego ucznia. Wymiary te wzbogacają proces uczenia się i zapobiegają, by nie było ono wyłącznie intelektualne. Są one niezbędne w formacji całej osoby i wskazują drogę prowadzącą do odkrycia Boga, który objawia się przez Piękno. Z tych samych racji jezuickie wychowanie – zarówno przez lekcje programowe, jak i przez zajęcia pozaszkolne – stwarza możliwości, by wszyscy uczniowie nauczyli się cenić literaturę, estetykę, muzykę i sztuki piękne.

[28] Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania

Skip to content