Obecny rok obfituje w matematyczne aktywności uczniów pobudzane przez nauczycieli matematyki za równo w naszym liceum jak i szkole podstawowej. Podam kilka konkursów i olimpiad, w których brali udział nasi uczniowie.
Nasi uczniowie brali udział w licznych olimpiadach i konkursach matematycznych rozwijając swoją wiedzę i umiejętności matematyczne. Wymiennie kilka takich aktywności:
• Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna o „ Diamentowy Indeks AGH” – Jarosław Komsta IIBLO, Szymon Drogoś IIIBLO, Wojciech Żelasko IIIBLO – drugi etap olimpiady,
• Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna dla Liceum – Adrian Świerczek IIBLO – zawody okręgowe II stopnia, czekamy na wyniki,
• Olimpiada Lingwistyki Matematycznej –Szymon Drogoś IIIBLO, Adrian Świerczek IIBLO, Adrian Chojnacki IIIALO, Magdalena Jop IIICLO – na dzień dzisiejszy półfinaliści olimpiady, czekamy na wyniki,
• Olimpiada Matematyczna o indeks Politechniki Krakowskiej – Anita Dybiec IIICLO – uzyskała Indeks II stopnia Politechniki Krakowskiej,
• Małopolski Konkurs Matematyczny dla szkoły podstawowej– Michał Hybel 8A – finalista,
• konkurs Leon – uczniowie szkoły podstawowej,
• Międzynarodowy konkurs „Matematyka bez granic ”–Senior – uczniowie klas IB , IC , IF liceum,
• Międzynarodowy konkurs „Matematyka bez granic” –Junior – uczniowie klasy 5B szkoły podstawowej.

Wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Przy przygotowaniu uczniów od Olimpiady Lingwistycznej nieoceniony wkład miała praca pani mgr Małgorzaty Witek. Rozwojowi matematycznemu naszych uczniów towarzyszyli nauczyciele mgr inż. Marek Grembka, mgr Małgorzata Lorek, mgr inż. Tomasz Słomczyński, mgr Jacek Bulzak oraz mgr Dorota Mółka-Nowakowska.
Niektórzy powiedzą, że czasem nie trzeba wiele, bo zainspirować młodego człowieka swoją pasją i pracą. Wbrew pozorom jest to najtrudniejsza część w powołaniu nauczyciela.
Cieszymy się z wszystkich aktywności pogłębiających waszą wiedzę matematyczną.

Nauczyciele Matematyki JCE

Skip to content