Dnia 17.12.2020 w Ogólnokształcącym Liceum Akademickim Jezuitów odbył się etap szkolny
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Dziękuję Dyrekcji Jezuickiego Centrum Edukacji za
umożliwienie organizacji olimpiady oraz wszelkie przejawy życzliwości i wsparcia. Podziękowania
kieruję również do nauczycieli, którzy poświęcili swój czas w trakcie przygotowania uczniów do tego
etapu olimpiady w szczególności pani mgr Małgorzacie Witek. W pracach komisji znaczącą rolę
odegrali również nasi bibliotekarze pan mgr Marcin Smajdor i mgr Anna Marszałek.
Cieszy mnie zaangażowanie naszych uczniów liceum, którzy ukierunkowali się na działania
lingwistyczne okraszone nutkom matematycznych działań. Zachęcam Was do kontynuowania
przygody lingwistyczno-matematycznej poprzez dalsze przygotowania. Gratuluję wam ciekawości
świata oraz wkładu pracy.

Szkolna koordynatorka
mgr Dorota Mółka-Nowakowska

Skip to content